راه موفقیت | سرگذشت من و پله هاي موفقيت

سرگذشت من و عبور از راه موفقيت

راه موفقیت : موفقیت پشت درب ها ی نگاه تو
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٠  کلمات کلیدی: راه موفقیت ، موفقیت

وقتی یاد بگیرید راه موفقیت در نگاه شما به دنیا نهفته است یکی یکی پله های موفقیت را طی خواهید کرد.

مرحله اول :  عینکها را بردارید و به چشمانتان مجالی دهید

مرحله دوم : چشم ها را باید شست ! از گرد و غباری که روی آن نشسته است

مرحله سوم : متفاوت بودن را به چشمانتان بیاموزید

مرحله چهارم : به چشمانتان راستا و جهت دهید تا به بیراهه ها کشیده نشود

شما به راه موفقیت نزدیک تر شدید!